Sbírka na pomoc lidem zasaženým povodněmi

číslo účtu: 44665522/0800 u České spořitelny, VS: 906

Pokud potřebujete potvrzení o daru, vyplňte prosím on-line formulář.

Další způsoby pomoci

Plakát Povodně 2013