Užitečné rady

Na této stránce přinášíme praktické materiály pro ty, kdo byli zasaženi povodněmi anebo pomáhají s odstraňováním jejich následků.

Můj dům byl vytopen!!! Co mám dělat?

Informační brožura přináší praktické a jednoduché rady pro ty, jejichz dům byl vyplaven, voda opadla a oni se navraceji zpět domů. Text brožury byl přeložen s laskavým svolením organizace © Confederatia Caritas Romania, 2013.

Co dělat po opadnutí vody

Zasáhla vaši obec či přímo obydlí povodeň? Tento leták radí, jak se chovat po opadnutí vody. Přináší základní hygienická a bezpečnostní pravidla pro návrat do obydlí i rady pro správné použití vysoušečů. Shrnuje také, kdy a za jakých podmínek máte právo dostat od zaměstnavatele volno v případě, že pomáháte likvidovat následky katastrofy na svém či veřejném majetku.

Za poskytnutí materiálu děkujeme DCH ostravsko-opavské.

Co dělat po povodních

(Obdobný materiál Arcidiecézní charity Olomouc, který navíc obsahuje i rady pro sanaci studní a ošetření kanalizace, septiku a žumpy, si můžete stáhnout.

Co, kdy, kde a jak při povodních

Obsáhlá 34stránková příručka z roku 2010 poskytuje podrobnéí informace vhodné pro všechny, koho zasáhly povodně nebo kdo se podílejí na pomoci a likvidaci následků.

Z obsahu:
· Co dělat, když zazní siréna, tvary signálu a způsoby varování obyvatelstva
· Evakuace, evakuační zavazadlo, nouzové ubytování a humanitární pomoc
· Kontrola obydlí, vyklízecí a čistící práce
· Bourací, opravné a vysoušecí práce
· Pracovněprávní důsledky povodní (práva a povinnosti zaměstnance/zaměstnavatele)
· Povodně a dávky pomoci v hmotné nouzi, veřejná služba a sociální pojištění

Za poskytnutí materiálu děkujeme DCH ostravsko-opavské.

Povodně – praktické rady občanům

Oficiální příručka vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí v r.2009 upozorňuje zejména na pracovněprávní důsledky povodní, oblast dávek pomoci v hmotné nouzi apod. Připojuje i základní rady ohledně používání ochranných osobních prostředků, zdraví a hygieny. Nechybí ani kontakty na důležité instituce.

Pravidla základní hygieny po záplavách

Leták Ministerstva zdravotnictví ČR - základní rady ohledně vody, potravin, oděvu, úklidu, rizika infekčních onemocnění.

Postup při sanaci zatopené studny

Leták Ministerstva zdravotnictví ČR.

Leptospiróza - nebezpečí nákazy

Leták Ministerstva zdravotnictví ČR - riziko, prevence, příznaky, diagnostika a další informace o infekci.

Zásady pro používání vysoušečů

Základní rady pro efektivní použití absorpčních (kondenzačních) vysoušečů. Stručný návod varuje i před nejčastějšími chybami.

Bezpečnost domácností

Brožura pojednává o zásadách zabezpečení domácností při různých pohromách a nečekaných událostech. Publikaci společně vydali Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a Diecézní charita Brno.

Pojišťovna – Co dělat, když jste utrpěli škodu

Jak zdokumentovat poškozený majetek, kdy můžete žádat o vyplacení zálohy na pojistné plnění a kdy máte nárok na náhradní ubytování. Materiál vypracovala Arcidiecézní charita Olomouc ve spolupráci s Českou pojišťovnou.

Všechny soubory ke stažení

Všechny výše uvedené materiály jsou obsaženy v jednom souboru (ke stažení komprimované ve formátu rar).

Vysoušení archiválií

Co si počít, když dojde k zaplavení archiválií. Užitečné rady posktují stránky Nárdnmího technického muzea v Praze.