VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!


115-1060670297/0100


VS: 112

Povodně 2013 – rok poté

Povodně 2013 – rok poté

Pracovníci a dobrovolníci Charity ČR a Diakonie ČCE poskytli lidem zasaženým loňskými povodněmi mnohdy neocenitelnou a dlouhodobou pomoc. Od českých dárců a s podporou od německých partnerů se jednalo o částku přes 50 milionů Kč. Pomohly také církve.

Pro připomínku: Po vydatných deštích na přelomu května a června 2013 postihly jižní, střední a severní Čechy rozsáhlé záplavy. Lokální charakter měly povodně ve východních Čechách a posléze také v obcích na Uherskohradišťsku. Povodně 2013 postihly téměř tisíc obcí.

Tato událost vyburcovala Charitu ČR, Diakonii ČCE a další neziskové organizace k rychlé akci. Vyhlásily veřejné sbírky na pomoc obětem povodní a začaly organizovat pomoc. Přestože Charita a Diakonie vycházejí z odlišných křesťanských tradic (Charita z katolické, Diakonie z protestantské), mají obě organizace mnoho společného. Například člověka vnímají jako celistvou bytost, která má kromě stránky materiální také potřeby duševní a duchovní.

Tisková konference "Povodně 2013 - rok poté"
Pro pomoc lidem v nouzi si katolická církev zřídila Charitu, která již vyrostla, emancipovala se a církev se ke své dceři hrdě hlásí,“ uvedl Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference, na tiskové konferenci, která se konala v Praze 5. června 2014 k ročnímu výročí povodní.

Na této konferenci Diakonie ČCE a Charita ČR představily kde, jak a za kolik každá z nich pomáhala, případně dosud pomáhá. Obě organizace totiž působí v zasažených územích ještě dlouho poté, co velká voda opadne a ustane akutní pomoc od záchranných složek a opadne zájem médií. „Ano, ještě i dnes jsou domácnosti, kde vysoušejí promočené stěny, jinak by jim barák spadl,“ připomněl na tiskové konferenci Jan Dus, ředitel ředitel Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE. Současně zdůraznil, jak neocenitelná je pomoc dobrovolníků, kteří nezištně a s ochotou přiloží ruku k dílu ve chvíli, kdy máte úplně zničený byt a veškeré jeho zařízení.

Podpora ze zahraničí
Obě organizace pracovaly také za vydatné podpory svých zahraničních partnerů. Podle povodňového koordinátora Stefana Schröera z Diakonie Katastrophenhilfe, poskytla tato organizace „české“ Diakonii 300 000 Euro (přes 8 milionů Kč). Organizace Deutscher Caritasverband (DCV) poslala na podporu postižených povodněmi „české“ Charitě 780 000 Euro (přes 21 milionů Kč). Uvedl to Martin Zamazal, národní koordinátor Charity Česká republika (Tobias Nölke z DCV na tiskovou konferenci přijet nemohl, nečekaně musel odcestovat na průzkum potřeb postižených povodněmi na Balkáně).

Budoucnost přeje připraveným
Kromě ohlédnutí za loňskými povodněmi obě organizace myslí i na budoucnost. „Škody způsobené loňskou povodní byly menší než v předchozích letech jen díky tomu, že naše společnost a především fungující integrovaný záchranný systém na ně byly lépe připraveny. Na příští povodně se chceme připravit ještě lépe,“ řekl Jan Dus. Generální sekretář Charity ČR Jakub Líčka má na věc podobný pohled a připomněl, že Diecézní Charity v Litoměřicích a v Českých Budějovicích cvičily své dobrovolníky.  

Poděkování koordinátorům
Během slavnostního setkání obdrželi čestná uznání z rukou GS ČBK Tomáše Holuba a GS Charity ČR Jakuba Líčky a k tomu mobilní telefon od Borise Kučery z firmy T-mobile diecézní povodňoví koordinátoři - za jejich mimořádné nasazení přesahující povinnosti i pracovní zařazení.

Vyznamenání obdržel Jiří Havelka z Diecézní katolické charity Hradec Králové, Jitka Chvílová z Arcidiecézní charity Olomouc, Jan Jung z Diecézní charity Plzeň, Diana Tuyet-Lan Kosinová z Diecézní charity Brno (za nepřítomnou převzala Jana Sedláková z Oblastní charity Blansko), Martin Okáč z Diecézní charity ostravsko-opavské (převzal kolega Tomáš Foltýnek), Roman Striženec z Diecézní charita Litoměřice (převzala kolegyně Edith Kroupová), Pavel Šimek z Arcidiecézní charity Praha, Roman Tlapák z Diecézní charity České Budějovice, Vladislav Vik ze sekretariát Charity ČR a Martin Zamazal, národní povodňový koordinátor Charity ČR. Dodatečně byla oceněna také Veronika Mechová z Arcidiecézní charity Olomouc.   

Číselné údaje o pomoci poskytnuté Charitou ČR naleznete zde.
Reportáž Zuzany Smieškové v pořadu Události na ČT1, 5. června 2014 (čas 42:49)

Za zapůjčení prostor pro uspořádání tiskové konference jsme povinování díky České spořitelně, resp. Nadaci České spořitelny, která je generálním partnerem Charity ČR.  

Záběry z tiskové konference 5. června 2014 (snímky František Coufal)::

 zde, zde.