VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!


115-1060670297/0100


VS: 112

Pomoc v regionech - souhrn

Pomoc v regionech - souhrn

Do pomoci s následky ničivých povodní se zapojila řada místních Charit. Ve velkých městech otevírají krizová centra, vyhlašují sbírky čisticích prostředků a nářadí, nabízejí náhradní ubytování.

Praha: Krizové centrum v Londýnské přijímá dobrovolníky a dary

Krizové povodňové centrum otevřela Arcidiecézní charita Praha ve svém sídle v Londýnské ulici 44 v Praze 2. Centrum je současně sběrným místem humanitární pomoci. Kromě koordinace pomoci s pracovníky v terénu, včetně dobrovolníků, bude centrum shromažďovat dary od veřejnosti a rozvážet je do terénu.

Potřeba budou zejména čistící, hygienické a dezinfekční prostředky, pracovní nářadí a pomůcky (lopaty, košťata, gumové a pracovní rukavice, gumáky apod.). Dary přijímá Humanitární sběrné místo od pondělí 3. června 2012 od 12.00 do odvolání. Vedoucí Humanitárního sběrného místa: Mgr. David Flak (mobil 774 855 361), pevná linka 224 246 519, 224 246 573.

Litoměřice: Nabídka ubytování a sbírka lůžkovin

Postiženým obcím nabízí Diecézní charita Litoměřice ubytování. (60 míst v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích, v Domově na Dómském pahorku, který provozuje Farní charita Litoměřice, je uvolněno 20 míst a dalších 40 je připraveno v případě potřeby pro obyvatele ÚSP v Terezíně).

Diecézní charita Litoměřice v současné současně využije spacáky, lehátka a deky pro evakuované obyvatele (DCH Litoměřice, Dómské náměstí 10, Litoměřice). Kontaktní osoba: Roman Striženec, tel. 603 943 233, migrace@dchltm.cz

České Budějovice: Úklidové prostředky a dobrovolná pomoc

Diecézní charita České Budějovice vyhlásila materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi zasažené povodněmi. Centrála v Kanovnické 16 shromažďuje: savo, rukavice, holínky a také lopaty, kbelíky, kartáče, košťata apod. Dále deky, utěrky, ložní prádlo a dětské hračky. Prosí také o případné zapůjčení vysoušečů a elektrocentrál pro lidi postižené povodněmi.

Finanční pomoc můžete buď přinášet do sídla Diecézní charity České Budějovice v Kanovnické ulici 16 v ČB. „Diecézní charita ČB finance rozdělí přes charity v jižních Čechách konkrétním lidem zasaženým povodněmi,“ říká ředitelka Diecézní charity ČB Michaela Čermáková.

Pro pomoc do míst zasažených povodněmi, po opadnutí vody hledá Charita fyzicky zdatné a psychicky vyzrálé a trpělivé ženy a muže z celých jižních Čech. Nabídky přijímá Dobrovolnické centrum Diecézní charity České Budějovice: dobrovolnici@charitacb.cz, telefony: 731 441 760, 731 604 163, 731 619 845. Pevná linka 386 322 611. Věrka Michalicová.

Plzeň: Krizová služba v pohotovosti

V diecézní charitě Plzeň je v plné pohotovosti středisko Terénní krizové služby. Tým je ve spojení s povodňovým štábem plzeňského magistrátu i s krizovým štábem Plzeňského kraje. Kromě toho je v kontaktu se starosty obcí, kde hrozí zatopení obydlí.  Prvoinstančně poskytne i psychosociální pomoc. DCH Plzeň je připravena poskytnout náhradní ubytování a v případě potřeby šatstvo z humanitárního skladu. Kontaktní telefon: 731 433 013.

Východní Čechy: Pomoc v Hostinném

V královéhradecké diecézi jsou povodně spíše lokálního charakteru. V Hostinném a Rudné, možná nejpostiženějších obcích regionu, pomáhá Oblastní charita Červený Kostelec. Dále se zapojují Charity z Trutnova a Dvora Králové, které jsou připraveny poskytnout pomoc především v následné fázi. Oblastní charita Hradec Králové nabízí obětem povodní možnost nouzového ubytování ve svých zařízeních.

Moravské Charity jsou připraveny vyslat pomoc do Čech

Pomoc postiženým oblastem v Čechách chystá také Diecézní charita ostravsko-opavská a Arcidiecézní charita Olomouc a Diecézní charita Brno, které mají zkušenosti s povodněmi v minulých letech. „Postiženým rodinám jsme okamžitě připraveni poskytnout vysoušeče, šatstvo a úklidový materiál,“ řekl dnes Lukáš Curylo, ředitel DCHOO (který je současně ředitelem Charity ČR). Linka pro mimořádné události v DCHOO, tel. 731 625 880 (v provozu až do odvolání 24 hodin denně).

„Jsme připraveni vyslat do zasažených oblastí 30 týmů, které pomohou lidem nejen s úklidem, ale poskytnou psychologickou první pomoc a při sociálním šetření zjistí jejich konkrétní potřeby,“ informoval koordinátor humanitární pomoci Arcidiecézní charity Olomouc Martin Zamazal.

Také v Diecézní charitě Brno jsou v pohotovosti humanitární sklady i podpůrné týmy a probíhá evidence dobrovolníků, kteří mají zájem se do pomoci zapojit.