VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!


115-1060670297/0100


VS: 112

Charita pomáhá i na Uherskobrodsku

Charita pomáhá i na Uherskobrodsku

Během rozsáhlých záplav v Čechách v médiích poněkud zapadly bleskové povodně, které přišly několik dní po hlavní vlně. Charita ČR pomáhá také jimi zasaženým domácnostem, konkrétně v odlehlých obcích nedaleko česko-slovenské hranice.

Dobrovolníci až z východních Čech přijeli pomáhat do Bytřice pod Lopeníkem, osmisethlavé obce v Bílých Karpatech.

"Bydleli v charitním denním centru pro lidi bez domova a sociálně slabé v Uherském Brodě, zajistili jsme jim oběd z charitní kuchyně. Čeho si ale nejvíce považovali bylo, když jim kolegyně přivezla kromě oběda i skvělé domácí buchty," vzpomíná na pomocníky ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.

I tady pomáhá Charita ČRDobrovolníci pomáhali s vyklízecími a dalšími pracemi v domácnostech, které zasáhla blesková povodeň. Uherskobrodská Charita také zorganizovala pomoc v nedaleké Komni. Kromě dobrovolníků sem přivezla také materiální pomoc, tedy savo, čistící prostředky, nářadí, rukavice a další nezbytnosti.

A na pomoc rodinám, které sociální pracovníci vytipovali jako nejpotřebnější, půjdou také prostředky z povodňového sbírkového konta Charity Česká republika - přibližně 280 tisíc korun.

Moravské Charity se vedle toho intenzivně zapojily i do pomoci v Čechách - pořádaly materiální sbírky, vyslaly své dobrovolníky a organizovaly finanční sbírky ve svých obcích. Jen díky spolupráci napříč celou republikou tak mohla Charita ČR poskytnout pomoc ve všech zasažených regionech a ve velkém rozsahu. Rozdala například téměř osm tisíc litrů dezinfekce a do práce zapojila vedle stovek svých zaměstnanců také 222 dobrovolníků.