VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!


115-1060670297/0100


VS: 112

Charita ČR rozdala materiální pomoc za více než 6,5 milionů, práce s lidmi nadále pokračuje

Charita ČR rozdala materiální pomoc za více než 6,5 milionů, práce s lidmi nadále pokračuje

Od začátku povodní uplynul velmi rušný měsíc. Charita ČR rozdala pomoc v řádu milionů korun, s lidmi však zůstává dál. Nabízí psychologickou a materiální pomoc a provádí sociální šetření. Finanční sbírka již přesáhla částku 11 milionů Kč.

Od začátku povodní uplynul velmi rušný měsíc. Charita Česká republika rozdala pomoc v řádu milionů korun, s lidmi však zůstává dál. Nabízí psychologickou a materiální pomoc a provádí sociální šetření, na jehož základě bude nejvážněji postiženým rozdělována další hmotná pomoc. Finanční sbírka přesáhla částku 11 milionů Kč.

Voda už opadla, kolotoč úklidu, desinfikování a osekávání omítek, jednání s pojišťovnami a zařizováním nové výbavy však pro domácnosti zdaleka neskončil. „Musíme počkat, až zdi uschnou,“ zní jednohlasně ze zasažených oblastí.

Hlavní těžiště charitní práce dnes leží na týmech, které poskytují následnou pomoc. „Charitu si chválím, jsou úžasní,“ říká na adresu pomocníků šedesátiletá paní Jana z Roudnicka, která se přestěhovala doslova na konci května do starého domku, který koupila v Lounkách, jen pár desítek metrů od břehu Labe. Za tři dny poté přišla o nábytek a většinu svršků a své oblíbené knihy. Obě přízemní místnosti jsou dnes „holé“, bez omítek a bez podlah, Jana bydlí v patře mezi pytli s oblečením, na karimatce s lampičkou. „Tu lampičku mám také od Charity…“

Na Mělnicku působí charitní tým z nedalekého Českolipska. „Získali jsme zkušenosti za povodní v roce 2010,a protože letos u nás žádné nebyly, nabídli jsme pomoc v okolí Mělníka,“ říká Irena Hrnčířová, vedoucí čtyřčlenné pracovní skupinky, která obchází domácnosti v Hoříně,. Na svých stránkách www.dchcl.cz vede českolipská Charita dokonce elektronickou databázi darů i s fotografiemi nabízeného nábytku a spotřebičů. 

Běh na dlouhou trať

Charita ČR přijala a rozdává materiální pomoc v hodnotě přes 6,5 milionu Kč. Z toho je 8 782 litrů desinfekce a čisticích prostředků, 5 572 ks nářadí, nástrojů a pomůcek pro úklid, do domácností zapůjčila 228 vysoušečů, 30 pracovníků a dobrovolníků pomáhalo s úklidem 346 pracovníků provedlo monitoring a 135 pracovníků sociální šetření, 114 pracovníků poskytlo psychologickou první pomoc Charita poskytla v severních Čechách dočasné přístřeší 191 lidem, kteří v jejích evakuačních střediscích strávili 1680 „člověkonocí“.

 „Po zkušenostech, které Charita ČR ‘nasbírala‘ od roku v letech 1997 je jasné, že naše pomoc neskončí se zapůjčením posledního vysoušeče, ani opadnutím mediálního zájmu o postižené povodněmi,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.Na základě důkladného šetření v terénu Charita nadále zůstane nápomocná a zejména těm, kdo si pro vysoký věk, sociální vyloučení nebo nemoc pomoci sami nedokáží. Pomoc odhaduji na další týdny a měsíce. Čeká nás tradiční ’běh na dlouhou trať‘.“ 

„V příštích dnech dokončíme podrobná sociální šetření v téměř 400 domácnostech. Na jejich základě pak bude následovat přímá pomoc,“ dodává národní povodňový koordinátor Martin Zamazal. Zdůrazňuje také, že Charita ČR působí v zasažených obcích dlouhodobě se svými sociálními službami a proto zůstane vyplaveným lidem nablízku i do budoucna.

Na sbírkovém kontě, ze kterého se bude další pomoc rozdělovat, se k pátečnímu ránu sešlo již 11 015 566 korun. Většina z přispívajících jsou jednotlivci (přes 3 600 jednotlivců), dále přes 100 farností a charit a věnovaly více než jeden milion korun, Náboženská matice věnovala 250 000 Kč, klášter trapistů Nový Dvůr 90 000 Kč.

Další prostředky obdržely některé místní Charity. Arcibiskupství pražské darovalo Arcidiecézní charitě Praha 500 000 Kč, některá biskupství vyhlásila na území své diecéze kostelní sbírky (např. v Plzeňské diecézi, tato sbírka dosud pokračuje), pořadatelé výstavy plakátů Alfonse Muchy ze sbírek Ivana Lendla, která probíhá v pražském Obecním domě, věnovali Farní charitě Neratovice 100 000 Kč atd.