VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!


115-1060670297/0100


VS: 112

Povodně: Charita chystá „běh na dlouhou trať

Povodně: Charita chystá „běh na dlouhou trať

V průběhu uplynulých dvou týdnů velká voda prošla údolím českých řek, udeřila však i v místech, kde normálně tečou „obyčejné“ potoky. Voda postupně opadla, pomoc obětem povodní tím však zdaleka nekončí. „Čeká nás běh na dlouhou trať,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Přesně před dvěma týdny (2. 6.) Charita ČR vyhlásila veřejnou finanční sbírku a začala mobilizovat síly. Co se od té doby stalo?
Záhy poté vznikl centrální povodňový štáb v čele s národním povodňovým koordinátorem, který s podporou místních koordinátorů začal zjišťovat potřeby v jednotlivých regionech. V mnoha českých městech byly otevřeny humanitární sklady, Charita ubytovala desítky evakuovaných. do terénu se vydaly první průzkumné týmy. Do vybraných lokalit přijely psychosociální týmy a dobrovolníci na úklid, někteří vybaveni speciální technikou. Charita začala půjčovat do domácností vysoušeče, pomáhá s osekáváním omítek a radit, jak zdi vysušit a uvést do původního stavu.. To vše za vydatné podpory Charit z Moravy a Slezska.

Kromě materiální pomoci Charita nepochybně pečujete také „o duši“…
Samozřejmě. Kromě zmíněných terénních týmů, které mají psychosociální průpravu, zřídila Charita také krizovou linku. Tam může zavolat každý, kdo se cítí bezradný, situaci nezvládá a potřebuje duševní podporu radu a pomoc. Jiným příkladem je telefonická pomoc katolického duchovního, kterou prostřednictvím Charity nabídlo litoměřické biskupství.

Jak pomáhají prostřednictvím Charity ČR ostatní lidé?
Povodně vzbudily ve společnosti obrovskou vlnu lidské solidarity. Mnozí nám přinesli úklidový materiál a čistící prostředky, přihlásili se jako dobrovolníci. Na kontě finanční sbírky se sešlo již 5,63 milionů korun. Přispěly a stále přispívají i různé organizace, firmy a farnosti. Všem dárcům, příznivcům, spolupracovníkům, chci tímto poděkovat a vzkázat - vaše štědrost je pro nás závazkem.

Jaké tedy budou další kroky?
Po zkušenostech, které Charita ČR „nasbírala“ od roku v letech 1997 je jasné, že naše pomoc neskončí se zapůjčením posledního vysoušeče, ani opadnutím mediálního zájmu o postižené povodněmi. Na základě důkladného šetření v terénu Charita nadále zůstane nápomocná a zejména těm, kdo si pro vysoký věk, sociální vyloučení nebo nemoc pomoci sami nedokáží. Pomoc odhaduji na další týdny a měsíce. Čeká nás tradiční „běh na dlouhou trať“.