VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!


115-1060670297/0100


VS: 112

Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá při povodních

Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá při povodních

Povodňová situace v několika krajích České republiky je stále dramatická. Do pomoci zasaženým oblastem se zapojila také Charita ČR, která registruje stav zásob humanitární pomoci i počet dobrovolníků, kteří jsou schopni okamžitě vyrazit na místa, kde je potřebují.

Poskytnutí humanitární pomoci při povodních připravuje také Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO), která – po zkušenostech se záplavami v roce 1997, 2002, 2006, 2009 a 2010 má k dispozici týmy profesionálních I dobrovolných pracovníků, schopných účinně a profesionálně zasáhnout.

“Jsme připraveni vyslat do zasažených oblastí 30 týmů, které pomohou lidem nejen s úklidem, ale poskytnou psychologickou první pomoc a při sociálním šetření zjistí jejich konkrétní potřeby,“ informoval koordinátor humanitární pomoci Arcidiecézní charity Olomouc Martin Zamazal.

Jak dále řekl, připravený je i povodňový sklad vybavený potřebným materiálem. V současnosti rovněž soustřeďuje nabídky z jednotlivých Charit olomoucké arcidiecéze. Kromě 101 vysoušečů má k dispozici vysokotlaké čističe, vysavače na bahno a vodu, elektrocentrály, nástroje a nářadí, čisticí a desinfekční prostředky, nafukovací matrace, oděvy a další potřebné věci, které budou k dispozici k okamžitému použití.

Sbírkové konto

Na pomoc zasaženým bylo zřízeno sbírkové konto Charity ČR, číslo účtu: 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906 - pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice).

Přispět je možné také na dárcovské konto, číslo účtu: 88444422/0800 u České spořitelny
VS 906 - pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice)

Přispět lze také prostřednictvím dárcovské SMS
DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777
(Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.)

Dosud se podařilo shromáždit 2 320 000 Kč, z toho ACHO přispěla částkou 450 tisíc a Arcibiskupství pražské částkou 500 tisíc korun.