VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!


115-1060670297/0100


VS: 112

ACHO vyslala další zásilku materiálu postiženým povodněmi

ACHO vyslala další zásilku materiálu postiženým povodněmi

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) dnes po poledni vyslala do postižených oblastí další zásilku vysoušečů, čerpadel a dalšího materiálu,  zejména pak úklidového. Zároveň vyrazily dva čtyřčlenné týmy pracovníků, kteří budou v Putimi a Bechyni provádět sociální šetření a poskytovat psychosociální pomoc.

V sídle ACHO v Olomouci pak na Křížkovského 6 pokračuje jak finanční tak materiálová sbírka. Charita děkuje všem, kteří již pomoc podpořili nebo se k tomu chystají a prosí o podporu další dárce, kterým není osud lidí postižených povodněmi lhostejný.

"Dnes dopoledne jsem svážela nasbíraný materiál a vysoušeče z oblastních a farních Charit v olomoucké arcidiecézi a nyní po přeložení věcí do většího nákladního auta bude vše převezeno do meziskladů.“ řekla Irena Klimková, pracovnice humanitárního odd. ACHO.  

„Zásilka míří do Diecézní charity Litoměřice, odkud bude dále distribuována do oblastí, kde působí tato diecézní charita.“ vysvětluje Veronika Mechová, která povodňovou pomoc na ACHO koordinuje.

Celkem dvacet vysoušečů, poskytla Diecézní charita ostravsko-opavská. „Ty se vyloží v Diecézní charitě Hradec Králové pro pomoc v obci Rudník poblíž Vrchlabí.“ doplňuje Mechová.

Další vysoušeče poskytly Charity Holešov, Kroměříž, Slavičín, Uherský Brod a Valašské Klobouky.

Ostatní materiál do této zásilky pomohli shromáždit lidé přes místní oblastní či farní Charity po celé olomoucké arcidiecézi. Kromě již zmiňovaných se zapojily také Charity Luhačovice, Olomouc, Prostějov, Šternberk, Šumperk, Vyškov, Uherské Hradiště a Zábřeh.

Z materiálu je nejvíce zastoupeno Savo a další čistící prostředky, utěrky, zemovky, holínky, rukavice, kartáče, košťata, lopaty, kbelíky, igelitové pytle ale také stavební kolečka. Náklad také obsahuje již zmiňované vysoušeče a kalová čerpadla.

Místní Charity se zapojují dle svých možností. „O sbírce informujeme na našem webu, pořídili jsme sběrací listiny pro střediska i farnost, aby lidé mohli přispívat i hotově. Zpracován a rozdělen do farností je letáček o sbírkách, účtech a možné materiální pomoci.“ řekla např. ředitelka Charity Přerov paní Marta Šťastná. „Dle potřeby může pak naše sociální pracovnice, která má praxi a prošla výcvikem pro tyto události, vyjet na pomoc při šetření.“ doplňuje paní Šťastná s tím, že zároveň z rozpočtu Charity Přerov vyčlenili 10 000,- Kč, které poskytli na pomoc postiženým povodněmi. Podobnými, ale i vyššími dary uvolněnými ze svých rozpočtů reagovali místní Charity již v pondělí tohoto týdne.

Nadále na ACHO (Olomouc, Křížkovského 6) probíhá finanční sbírka. Hotově do ní lidé přispěli již 22 250,- Kč. Souběžně s touto finanční sbírkou probíhá také sbírka materiální. Přinést je možné čistící a desinfekční prostředky, gumové rukavice, repelenty a spreje proti hmyzu, hygienické potřeby a lůžkoviny. Na odklízecí práce sbírá Charita také wapky, pracovní oblečení, nářadí a další úklidové potřeby.

Finanční sbírku lze podpořit také v sídlech většiny místních farních či oblastních Charit. Otevřené je také konto: č. ú. 11998822/0800 vedené u České spořitelny, variabilní symbol  906. Stejně je možné sbírku podpořit odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC odeslanou na číslo 87 777. (Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 27 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců.)