Veřejná sbírka

Na pomoc zasaženým domácnostem a obcím vyhlásila Charita Česká republika veřejnou sbírku.

číslo účtu: 44665522/0800 u České spořitelny, VS: 906

Aktuální stav konta: 15 645 263  Kč; Počet DMS: 15 328 (aktualizováno v úterý 26. 9. 2013)

Humanitární sklad a sbírka Údaje pro mezinárodní platební styk a platbu složenkou

IBAN: CZ33 0800 0000 0000 1199 8822
SWIFT / BIC: GIBACZPX 
VS: 906
Adresa majitele účtu: Charita ČR, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Další podrobnosti o sbírkovém účtu Charity ČR naleznete zde.

Potvrzení o daru

Pokud potřebujete potvrzení o daru, vyplňte prosím on-line formulář

Kam putují vybrané prostředky

Část již byla využita na zajištění a distribuci dezinfekčních a čistících prostředků, pracovního nářadí, vysoušečů a další okamžité pomoci vyplaveným domácnostem.

Statistiky o charitní pomociStatistiky o charitní pomociStatistiky o charitní pomociStatistiky o charitní pomociStatistiky o charitní pomoci

Větší část bude během léta přímo rozdělována lidem.

 • Odborně vyškolení pracovníci Charit obcházeli během června a července postižené obce a na základě podrobného dotazníku zjišťovali, kdo pomoc nejvíce potřebuje. Snažíme se, aby finance putovaly k těm, kdo nedosáhnou na jinou dostatečnou finanční kompenzaci (pojistka, pomoc od státu) nebo jsou v dlouhodobě těžké sociální situaci a nemají tak dostatek prostředků na opravy a nové vybavení svých domovů (matky samoživitelky, lidé staří a osamělí, lidé se zdravotním postižením, sociálně potřební)
 • Na základě zjištění sociálního šetření pak odborná komise rozhoduje o konkrétním rozdělení financí do regionů. Pro přímou finanční pomoc je vytipováno:
              • nejméně 400 domácností v severních Čechách
              • 140 domácností na Roudnicku
              • 60 domácností na Neratovicku
              • v jižních, východních a západních Čechách ještě zjišťování probíhá
 • Přímá finanční pomoc je určena například na:
              • zednické, elektrikářské, instalatérské práce a další opravy domů
              • nákup či opravy kotlů, boilerů, darlingů
              • nákup ledniček, praček apod.
              • nákup dalšího nezbytného vybavení domácností, zejména nábytku