Povodně 2013 - Pomoc Charity ČR v číslech

Charita ČR přijala a rozdává materiální pomoc v hodnotě přes 6,5 milionu Kč Materiální pomoc

                                                           • 8 782 litrů desinfekce a čisticích prostředků
                                                           • 5 572 ks nářadí, nástrojů a pomůcek pro úklid
                                                           • 2 736 ks pracovních oděvů a ochranných pomůcek
                                                           • 3 933 ks jiné pomoci (například repelenty, vody, oděvy, hračky…)

 

Obnova domovů

 

                                                            • Zapůjčeno 228 vysoušečů
                                                            • 30 pracovníků a dobrovolníků pomáhalo s úklidem
                                                            • přes 14 milionů korun darovali lidé na veřejnou sbírku. Charita ČR z ní přispěje domácnostem např. na opravy, podlahy, elektrospotřebiče, kotle…

 

Práce s lidmi

 

                                                            • 346 pracovníků provedlo monitoring a 135 pracovníků sociální šetření
                                                            • 114 pracovníků poskytlo psychologickou první pomoc
                                                            • Zapojilo se 222 dobrovolníků

 

Vzdálená pomoc

                                                           •  Krizová linka vyřídila 157 telefonátů
                                                           • 2 158 stažení rad a manuálů z webu povodne.charita.cz
                                                           • Linka duchovní pomoci (v litoměřické diecézi)

 

Evakuační centra


Charita poskytla v severních Čechách dočasné přístřeší 191 lidem, kteří v jejích evakuačních střediscích strávili 1680 „člověkonocí“

 

 

Logistika

 

Z nezasažených oblastí (Morava, Slezsko, východní a západní Čechy) vyslaly Charity celkem 14 dodávek či kamionů s materiální pomocí

 

 

Mapa pomoci