Jarní povodně 2013

První dny

Začátek povodníPoslední květnový víkend v celých Čechách silně pršelo. V neděli dopoledne už televizní reportéři od rozvodněných řek hlásí extrémní stupně ohrožení od Šumavy až k Podkrkonoší. Ještě ten den vyhlašuje Charita ČR veřejnou sbírku a aktivuje své povodňové koordinátory.

Díky bohatým zkušenostem z minulých let je Charita na takovou situaci připravena. Hned v pondělí spouští krizovou telefonickou linku, v několika městech otevírá humanitární sklady. Ty se rychle plní savem, gumáky, lopatami a dalšími věcnými dary veřejnosti i firem. Hlásí se první zájemci o dobrovolnickou pomoc.

Okamžitě po začátku povodní začala Charita organizovat materiální pomocZe svých zdrojů a s příspěvkem Náboženské matice Charita ČR okamžitě uvolňuje na pomoc 2,62 milionu korun. Na webu zároveň nabízí ke stažení řadu rad a návodů pro ohrožené domácnosti i kontakty pro ty, kdo potřebují pomoc.

Po opadnutí vody

Jakmile to hladina vody umožnila, vyjíždějí koordinátoři do terénu v autech naložených vysoušeči a materiální pomocí. Objíždějí zaplavené obce a hovoří se starosty, hasiči i místními usedlíky.

Charitní monitorovací týmZ nezasažených oblastí přijíždějí kamiony s materiální pomocí, kterou shromáždily Charity od Karlových Varů až po Uherský Brod. Zatímco v severních Čechách lidé trpělivě čekají v charitních evakuační centrech na pokles Labe, do jihočeské Putimi a Protivína už míří pracovníci Charit z Moravy.

Místo své běžné práce - pomoci seniorům, dětem či zdravotně postiženým, teď několik dnů poskytují první psychologickou pomoc a s dotazníky ohledně potřebné pomoci obcházejí domácnosti. Jiní doprovázejí dobrovolníky, se kterými budou vyvážejí bahno a otloukají zdivo. Za pár dnů vyrážejí podobné týmy i do okolí Prahy a na Litoměřicko. Ve spolupráci s litoměřickou diecézí organizuje Charita také linku duchovní pomoci.

Až do poloviny července pokračuje sociální šetření – vedle rozsahu škod totiž charitní pracovníci také zjišťují, zda byla domácnost pojištěna, dostane pomoc od státu atd. Na základě zjištění pak budou finance ze sbírkového konta rozděleny přímo lidem, kteří je nejvíce potřebují. Zejména těm, kdo žijí osamoceně, seniorům, matkám samoživitelkám či lidem v sociální nouzi.