VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!


115-1060670297/0100


VS: 112

Letní povodně (severní Čechy)

Náhlá povodeň zasáhla počátkem srpna 2010 severní Čechy. V postižených oblastech zahájily pomoc místní Charity, koordinace pomoci se ujala Diecézní charita Litoměřice. Řada místních Charit uspořádala materiální sbírky. Charita provedla sociální šetření, organizovala pomoc dobrovolníků z řady míst ČR, do zasažených území přivezla úklidové a hygienické prostředky a potraviny, zapůjčila značné množství vysoušečů a také další prostředky na úklid.  Nejhůře postiženým rodinám poskytla finanční příspěvky na obnovu bydlení a domácnosti.

Výsledky sbírek

Stav charitního sbírkového konta spolu se zaslanými DMS dosáhl částky více než šest milionů korun. Veřejnou sbírku a humanitární pomoc jménem Charity ČR prováděla Diecézní charita ostravsko-opavská, která také byla majitelem sbírkového účtu.

Fotogalerie

Fotografie zachycující průběh povodní a následné pomoci při odklízení škod. 

Tiskové zprávy

 Archiv vydaných tiskových zpráv ve formátu PDF.

Zajímavé reportáže

Seznam odkazů na média, která o nás píší.