VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!


115-1060670297/0100


VS: 112

Jarní povodně (severní Morava a Slezsko)

Ničivé povodně zasáhly v polovině května 2010 severní Moravu a Slezsko. Do práce se aktivně zapojily povodňové týmy Diecézní charity ostravsko-opavské a Arcidiecézní charity Olomouc, pomoc poskytovala řada místních Charit. Charita provedla sociální šetření, rozdávala pomůcka a prostředky na úklid, půjčovala vysoušeče a finančně pomáhala jednotlivým domácnostem, zvláště na odlehlém Jesenicku. Kromě finanční sbírky vyhlásila řada Charit také materiální sbírku.

Výsledky sbírek

Stav charitního sbírkového konta spolu se zaslanými DMS dosáhl částky více než šest milionů korun. Veřejnou sbírku a humanitární pomoc jménem Charity ČR prováděla Diecézní charita ostravsko-opavská, která také byla majitelem sbírkového účtu.

Fotogalerie

Fotografie zachycující průběh povodní a následné pomoci při odklízení škod.

Tiskové zprávy

 Archiv vydaných tiskových zpráv ve formátu PDF.