Jarní povodně (severní Morava a Slezsko)

Ničivé povodně zasáhly v polovině května 2010 severní Moravu a Slezsko. Do práce se aktivně zapojily povodňové týmy Diecézní charity ostravsko-opavské a Arcidiecézní charity Olomouc, pomoc poskytovala řada místních Charit. Charita provedla sociální šetření, rozdávala pomůcky a prostředky na úklid, půjčovala vysoušeče a finančně pomáhala jednotlivým domácnostem, zvláště na odlehlém Jesenicku. Kromě finanční sbírky vyhlásila řada Charit také materiální sbírku.

 

 

Letní povodně (severní Čechy)

Náhlá povodeň zasáhla počátkem srpna 2010 severní Čechy. V postižených oblastech zahájily pomoc místní Charity, koordinace pomoci se ujala Diecézní charita Litoměřice. Řada místních Charit uspořádala materiální sbírky. Charita provedla sociální šetření, organizovala pomoc dobrovolníků z řady míst ČR, do zasažených území přivezla úklidové a hygienické prostředky a potraviny, zapůjčila značné množství vysoušečů a také další prostředky na úklid.  Nejhůře postiženým rodinám poskytla finanční příspěvky na obnovu bydlení a domácnosti.