VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pomáháme lidem opravit jejich domovy. I díky vám!


115-1060670297/0100


VS: 112

Vážení dárci, své dary na pomoc lidem, kteří byli zasaženi povodněmi, můžete zasílat na nové dárcovské konto 88444422/0800 u ČS (vzor darovací smlouvy naleznete zde.)

(platnost starého sbírkového účtu Charity ČR skončila 15. srpna 2009)

zdroj příjmů počet dárců částka [Kč] 
dárci    

finanční dary do 999 Kč 

1 421

   545 209

finanční dary od 1 000 do 9 999 Kč 

2 185

 4 745 863

finanční dary od 10 000 do 99 999 Kč

  271

 5 664 612

finanční dary od 100 000 Kč výše 

     4

   505 145

finanční dar od KDU-ČSL

     1

   100 000

dárci celkem 

3 882

11 560 829

převod z krizového fondu Charity ČR

     1

    200 000

příjmy celkem

3 883

11 760 829

 (aktualizováno v pátek 14. srpna 2009; ve sbírce jsou započteny také částky, které dárci přinesli v hotovosti do sídla Arcidiecézní charity Olomouc a na sekretariát Charity ČR v Praze 1)

Výdaje 

 příjemci částky, kteří je využili na konkrétní pomoc   částka [Kč]

Arcidiecézní charita Olomouc (pomoc pro Javorník a Hranice)

3 543 038

Diecézní charita České Budějovice (pomoc v jižních    Čechách)

 1 744 304

Diecézní charita Litoměřice (pomoc pro Děčínsko)

 430 000

Diecézní charita ostravsko-opavská (pomoc pro Novojičínsko)

 1 812 658

Dosavadní výdaje celkem 

 7 530 000

(aktualizováno v pátek 14. srpna 2009)