V letních měsících roku 2002 zažila Česká republika největší živelnou pohromu poslední doby. Silné deště a vichřice způsobily pohromu nejprve v červenci na jižní Moravě v okolí Blanska a poté v srpnu v Čechách a na Znojemsku

Povodeň postupně zasáhla v České republice celkem 753 obcí. Došlo k vážnému poškození anebo k úplnému zničení mnoha obytných domů, k poškození veřejných budov a průmyslových podniků. Poničeny byly i hlavní dopravní tepny, desítky mostů a pražské Metro. Ušetřeny nebyly ani historické památky, vážně poškozen byl například nejstarší most ve Střední Evropě v Písku. Značné škody napáchala voda také zemědělcům.

Povodeň připravila o život 17 lidí a napáchala škody odhadované do výše sto miliard korun.

Do pomoci obětem povodní se vedle záchranářů, hasičů a armády zapojily rovněž humanitární organizace. Mezi nimi se významně prosadila Česká katolická charita, která získala bohaté zkušenosti již při poskytování pomoci obětem záplav již v roce 1997 a 1998 na Moravě a ve východních Čechách.

Pomoc a působení Charity lze rozdělit do několika etap. Nejdříve bylo nutné poskytovat prvotní pomoc v nastalé krizové situaci; ta s ubíhajícím časem přecházela v dlouhodobou pomoc domácnostem. Charitní snažení bylo završeno výstavbou náhradního bydlení.

Charita o pomoci po povodních sestavila publikaci (ke stažení ve formátu pdf zde).

Hochwasser 2002 (Bericht von der Hilfe der Caritas CR zwei Jahre nach dem Hochwasser)
Broschüre in pdf Format: Hochwasser2002.pdf