Povodně v roce 1998

V roce 1998 Charita pokračovala v "povodňových" projektech z roku 1997. Na obnovu bydlení a na pomoc lidem postiženým povodněmi bylo do konce roku 1998 vydáno 178 milionů korun. Arcidiecézní charita Olomouc podala podrobný výčet v brožuře Povodeň 1997, vytištěné v české, anglické a německé verzi.

V červenci 1998 povodně zasáhly východní Čechy, kde Charita využila svých zkušeností z předchozího roku. Diecézní charita Hradec Králové organizovala brigádnickou pomoc dobrovolníků, přímou materiální pomoc a evidenci poškozených domácností.

Hodnota charitních sbírek a darů na pomoc lidem ve východních Čechách dosáhla hodnoty 17 milionů korun. Významnou pomoc Charity na tomto poli ocenili starostové obcí i představitelé Hlavního úřadu civilní obrany.

Za likvidace následků povodní v roce 1997 si Česká katolická charita vysloužila pochvalu samotné hlavy katolické církve, papeže Jana Pavla II.

Na zmírnění následků povodní ve východních Čechách zaslal papež prostřednictvím apoštolského nuncia také značný finanční obnos.