Přírodní katastrofa mimořádného rozsahu, která postihla v červenci 1997 velké území Moravy a Slezska. Povodeň byla zatěžkávací zkouškou nejen pro státní organizace a složky záchranného systému, ale také pro Charitu. Arcidiecézní charita Olomouc okamžitě vytvořila krizový štáb a organizovala pomoc, farní a oblastní Charity na zaplaveném území poskytovaly nepřetržitě nejen své služby, ale zapojily se ihned i do pomoci evakuovaným, rozvozu humanitární pomoci a brigád na odstraňování následků. Z charitního konta Povodeň byla poté poskytována pomoc rodinám a obcím až do konce roku 1999.

Průběh povodní byl pečlivě mapován a vznikla brožura, která se jim věnuje a popisuje, co se během povodní dělo. Tuto knížku si můžete přečíst i na našich stránkách v této sekci.

Zárověň si můžete přečíst povodňový zpravodaj, který jsme vydávali, abychom co nejvíce pomohli osobám, které to v době této katastrofy nejvíce potřebovali.